PIELISJOEN VIEHELUPA:

Viehelupa-alue kattaa alueen Joensuun kaupungin Sirkkalan sillalta ylöspäin aina Enon Niskavedelle saakka rajana Häihänniemi-Putaansaari (lupa-alueen kartta liitteenä) lukuun ottamatta Lehmon osakaskunnan vesialuetta (Utran koskilta Kylmäojalle) ja Enon kirkonkylän vesialuetta Alusvedellä. Viehekalastusmaksut lupa-alueelle ovat:

Lupa-aika

Vuosi  5,00 €/ vapa         vaparajoitus max. 6 vapaa/lupa/venekunta.

 

Lupa on voimassa kalenterivuosittain. Luvan voi maksaa suoraan Oriveden kalatalousalueen tilille: Op FI79 5234 2040 0167 46.

Kalastaminen yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus) nojalla on sallittua Pielisjoella, kaikkialla muualla, kuin jo määritellyillä Joensuun kaupunginkoskilla, Utrankoskilla ja Paukkajanvirran koski- ja virta-alueella. Voimalaitosten yhteydessä olevat kalastuskieltoalueet ja muut erikseen määritellyt ajalliset tai alueelliset kiellot löytyvät osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi

Määritellyille koski- ja virta-alueille tarvitaan vesialueen omistajan myymä lupa.

 

Utrankoskien koski- ja virta-alue. Yleiskalastusoikeudet (KalL 7§; onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus) on kieletty Pielisjoella Utrankoskien alueella Utransaaren ja Putaansaaren välillä sekä Pätsisaaren ja Kalasaaren välillä.

Lupaa Joensuun kaupungin koskille myy Joensuun kalastuskunta ja Paukkajanvirralle Enon kylän kalaveden osakaskunta.

Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä ja vavalla (vetouistelussa saa käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä kalastettaessa on lunastettava vesialueen omistajan myymä viehelupa.  Kalastuslupa on henkilökohtainen.

Pielisjoen lupaesite 2022 tulostettavassa muodossa.

 

PIELISJOEN PYYDYSLUPA:

Pielisjoen pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan verkoilla ja katiskoilla Oriveden kalatalousalueen hallinnoimilla vesialueilla Pielisjoella. HUOM! Viehe- ja pyydyslupa alueet eivät ole täysin samat!!

Hinta on 3 € yksiköltä.

Pyydysten yksiköinti Pielisjoen pyydysluvassa
Verkko max. 3×30 m1 yks.
Verkko max. 6×30 m tai 3×60 m2 yks.
Verkko max. 6×60 m4 yks. (jne.)
Katiska1 yks.
Rapumerta1 yks.
Rysä, pyyntikork. < 1,5 m1 yks.
Rysä, > 1,5 m3 yks./alk.pyyntikork.m
Tuulastus/Harpuunakalastus1 yks.

 

KALASTUSLUPIEN MYYJÄT:

 

Joensuu:      Jokierä Joensuu puh. 044-764 6309,

Hasaniemi: Jokiasema puh. 013-120750

Eno:              Enon erä ja urheilu puh. 013-761 771

Netistä:        www.kalakortti.com

 

Yhteenveto Orivesi-Pielisjoki-Ala-Koitajoki rajoitukset 2022-2031

Kartta Pielisjoen viehelupa-alueesta:

 

 

 

KALASTUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET PIELISJOELLA:

  • Kuha 42 cm
  • Harjus 35 cm. Rauhoitettu huhti- ja toukokouussa.
  • Rasvaevällinen järvilohi ja taimen ovat rauhoitettuja ympäri vuoden.
  • Kohosiimakalastus on kielletty koko Pielisjoella, välillä Uimasalmen silta – Pielisjokisuu.
  • Verkkokalastus solmuväliltään alle 55 mm verkoilla on kielletty Pielisjoella välillä Rahkeenvesi – Pielisjokisuu huhti- ja kesäkuun ajan.  Kieltoalueen yläraja kulkee koukkuniemen eteläkärjen kohdalta lähes kohtisuoraan uoman poikki Rahkeenvaaranniemen kärkeen.
  • Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.8.-31.10. sekä rasvaeväleikattu taimen 1.8.-31.10. välisenä aikana.
  • Pielisjoella Kaltimon ja Kuurnan voimalaitospatojen välisellä alueella on rasvaeväleikatun järvilohen ja rasvaeväleikatun taimenen syysrauhoitukset kumottu kokonaan ja niitä saa kalastaa tällä alueella ympäri vuoden. Alueelta on myös kumottu vaelluskalavesistöön kuuluvan joen syksyinen verkkokalastuskielto.
  • Kaltimon voimalaitospadon alapuolella kaikenlainen kalastus on kielletty padolta alavirran suuntaan 250 metrin matkalla. Kaltimon voimalaitospadon alapuolisessa kanavassa 1500 metrin matkalla kalastus on kielletty seisovilla pyydyksillä. Kuurnan voimalaitospadon yläpuolella kaikenlainen kalastus on kielletty 100 metriä ylävirtaan päin. Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty noin 1 000 metrin matkalla voimalaitoksesta alavirtaan, mukaan lukien tulvajuoksutusuoman alue. Kyseiset rajoitusalueet ovat voimassa koko vuoden.
  • Kalastus on kielletty Pielisjoella Kuurnan voimalaitokselta jokisuulle asti elokuun 1. päivän alusta lokakuun 31. päivän loppuun saakka rantoja myöten (ns. syysrauhoitus). Pielisjokisuun kalaväylä Pyhäselällä kuuluu kieltoalueeseen. Kielto ei koske katiskakalastusta eikä kalastuslain 4 §:n määritelmien mukaista rannalta käsin tapahtuvaa ongintaa ja pilkintää.

 

Pielisjoen kalastusluvat myy:

Joensuu:
Jokierä Joensuu puh. 044-764 6309
Hasaniemen Jokiasema puh. 013-120750

Eno:
Enonen erä ja urheilu puh. 013-761 771

Netissä:
Kalakortti.com luvat tästä