ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN POHJOISEN ALUEEN VIEHELUPA:
Viehelupa-alue Pyhäselältä Varpasalon Hasaniemestä Karkonsaaren kautta Vehmasniemeen ja Kivisalmen sillalta Reposaaren pohjoiskärkeen.

ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN ETELÄISEN ALUEEN VIEHELUPA:
Viehelupa-alueeseen kuuluu Oriveden vesialueet Puhokselta Paaselälle ja Savonselälle. Lupa-alueen pohjoisraja on Ahmosaaresta Myhkyrän kautta Säimensaaren eteläkärkeen ja Kivisalmen sillalta Reposaaren kärkeen. Erilliseen karttaliitteeseen on merkattu vesialueet, jotka eivät kuulu lupa-alueeseen.

Oriveden viehelupa 2022 tulostettavassa muodossa.

Lupa-alueet menevät päällekkäin ns. vaihettumisalueella, jossa käyvät molemmat luvat. Alla kartta, josta käy ilmi pohjoisen ja eteläisen lupa-alueen rajaus sekä lupa-alueeseen kuulumattomat vesialueet. Yhteenveto Orivesi-Pielisjoki-Ala-Koitajoki rajoitukset 2022-2031.

 

Kartta lupa-alueesta:

 

 

Lupa-aika
Vuosi 25,0 € vaparajoitus max 3 vapaa/venekunta.
Vuosi 60,0 € vaparajoitus max. 10 vapaa/venekunta.
Viikko 20,0 € vaparajoitus max. 10 vapaa/venekunta.

Kalastusmaksu koko alueelle:
Vuosi 100,0 € vaparajoitus max. 10 vapaa/ venekunta.

Lupa on voimassa kalenterivuosittain. Luvan voi maksaa suoraan Oriveden kalatalousalueen
tilille: Op FI79 5234 2040 0167 46. Maksutositteeseen on merkittävä kalastusaika (vuosi/viikkolupa).

Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä ja vavalla (vetouistelussa saa käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä kalastettaessa on lunastettava vesialueen omistajan myymä viehelupa.
Kalastuslupa on henkilökohtainen.

ALAMITAT, RAUHOITUKSET JA SAALISKIINTIÖT:

– Kuha 42 cm Oriveden kalatalousalueen pohjoinen ja eteläinen alue
– Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden. Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm ja rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm. Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana. Joessa ja purossa järvilohi on rauhoitettu 1.8.-30.11. välisenä aikana ja järvitaimen 1.9.-30.11 välisenä aikana.
– Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastaja ja vuorokautta kohti.
– Harjus 35 cm. Rauhoitettu huhti- ja toukokuussa.
– Nieriä 60 cm. Nieriä on rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa.

Kalatalousalue suosittaa koukkujen kärkien rajoittamista siten, että yhdessä alle 12 cm:n pituisessa vieheessä/raksissa saa olla enintään 3 koukun kärkeä.

Kaikenlainen kalastus (myös onkiminen, pilkkiminen ja uistelu) on kielletty Pyhäselän Niittylahden opiston rannalla ja Telmonselän Syvälahdessa (opastetaulut karttoineen kohteissa) 15.4.-20.5. välisen ajan sekä Pielisjoen suulla Pyhäselän laajennetulla kalaväylällä 1.8.-31.10. välisenä aikana.

Kaikenlainen kalastus on kielletty (myös kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus) seuraavissa lohikalojen nousuväylän salmissa ja kapeikoissa Oriveden Savonselältä Pyhäselälle vuosittain 1.8.-15.9. välisenä aikana 250 metrin leveydeltä syväväylän (4,2 m) molemmin puolin Liperin ja Rääkkylän kuntien alueella:
1) Savonselän-Ukonselän välinen Vuosalmi; länsirajana salmen uloin valaistu viitta Louhiniemen eteläkärki – Kumpelinniemen pohjoiskärki -linjalla, itäraja kulkee Suikkaanniemen eteläkärki – Piiansaaren pohjoiskärki -linjalla.
2) Arvinsalmi; länsirajana Sikosaaren kaakkoispuolella oleva salmen uloin valaistu viitta, itärajana Sokanniemi – Tuohiniemi -linjalla oleva salmen uloin valaistu viitta. 3) Tikanselän-Pyhäselän välinen Vuosalmi; kieltoalueen länsi- ja itärajoina ovat Tikansaaren ja Vuoniemen välisen salmen uloimmat valaistut viitat.

 

Luvan myynti:

Joensuu: Jokierä Joensuu puh. 044-764 6309, Hasaniemen Jokiasema puh. 013-120750
Liperi: St1 Liperi puh. 013-651 841, Teboil Käsämä 013-646 246
Rääkkylä: Kaupparinne Mononen Rasivaara 044-3006 151
Kitee: Kesport Kitee 010-6666 370, Neste Tolosenmäki 013-313 330,
Neste Väärämäki 013-385 588
Savonranta: Kahvila Sara 044-054318

Netistä: www.kalakortti.com