KALASTUS

ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN POHJOISEN ALUEEN VIEHELUPA:
Viehelupa-alue Pyhäselältä Varpasalon Hasaniemestä Karkonsaaren kautta Vehmasniemeen ja Kivisalmen sillalta Reposaaren pohjoiskärkeen.

ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN ETELÄISEN ALUEEN VIEHELUPA:
Viehelupa-alueeseen kuuluu Oriveden vesialueet Puhokselta Paaselälle ja Savonselälle. Lupa-alueen pohjoisraja on Ahmosaaresta Myhkyrän kautta Säimensaaren eteläkärkeen ja Kivisalmen sillalta Reposaaren kärkeen. Erilliseen karttaliitteeseen on merkattu vesialueet, jotka eivät kuulu lupa-alueeseen.

Oriveden määräykset 2021 tulostettavassa muodossa.

Lupa-alueet menevät päällekkäin ns. vaihettumisalueella, jossa käyvät molemmat luvat. Alla kartta, josta käy ilmi pohjoisen ja eteläisen lupa-alueen rajaus sekä lupa-alueeseen kuulumattomat vesialueet. Yhteenveto kalastusta koskevista rajoituksista Ala-Koitajoessa jaPielisjoessa 2017-2021.

PIELISJOEN VIEHELUPA-ALUEEN TIEDOT Pielisjoen määräykset 2021 ja alla kartta lupa-alueesta.

Kalastusmaksut Oriveden pohjoiselle ja eteläiselle alueelle ovat:
Lupa-aika
Vuosi 25,0 € vaparajoitus max 3 vapaa/venekunta.
Vuosi 60,0 € vaparajoitus max. 10 vapaa/venekunta.
Viikko 20,0 € vaparajoitus max. 10 vapaa/venekunta.

Kalastusmaksu koko alueelle:
Vuosi 100,0 € vaparajoitus max. 10 vapaa/ venekunta.

Lupa on voimassa kalenterivuosittain. Luvan voi maksaa suoraan Oriveden kalatalousalueen
tilille: Op FI79 5234 2040 0167 46. Maksutositteeseen on merkittävä kalastusaika (vuosi/viikkolupa).

Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä ja vavalla (vetouistelussa saa käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää). Useammalla vieheellä kalastettaessa on lunastettava vesialueen omistajan myymä viehelupa.
Kalastuslupa on henkilökohtainen.

ALAMITAT, RAUHOITUKSET JA SAALISKIINTIÖT:
- Kuha 42 cm Oriveden kalatalousalueen pohjoinen ja eteläinen alue
- Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden. Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm ja rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm. Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana. Joessa ja purossa järvilohi on rauhoitettu 1.8.-30.11. välisenä aikana ja järvitaimen 1.9.-30.11 välisenä aikana.
- Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastaja ja vuorokautta kohti.
- Harjus 35 cm. Rauhoitettu huhti- ja toukokuussa.
- Nieriä 60 cm. Nieriä on rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa.

Kalatalousalue suosittaa koukkujen kärkien rajoittamista siten, että yhdessä alle 12 cm:n pituisessa vieheessä/raksissa saa olla enintään 3 koukun kärkeä.

Kaikenlainen kalastus (myös onkiminen, pilkkiminen ja uistelu) on kielletty Pyhäselän Niittylahden opiston rannalla ja Telmonselän Syvälahdessa (opastetaulut karttoineen kohteissa) 15.4.-20.5. välisen ajan (Huom! kartassa väärä aika) sekä Pielisjoen suulla Pyhäselän laajennetulla kalaväylällä 1.8.-19.10. välisenä aikana. www.muikkusuomi.fi sivuilta löytyvät kartat, joissa näkyvät kieltoalueiden rajat.

Kaikenlainen kalastus on kielletty (myös kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus) seuraavissa lohikalojen nousuväylän salmissa ja kapeikoissa Oriveden Savonselältä Pyhäselälle vuosittain 1.8.-15.9. välisenä aikana 250 metrin leveydeltä syväväylän (4,2 m) molemmin puolin Liperin ja Rääkkylän kuntien alueella:
1) Savonselän-Ukonselän välinen Vuosalmi; länsirajana salmen uloin valaistu viitta Louhiniemen eteläkärki - Kumpelinniemen pohjoiskärki -linjalla, itäraja kulkee Suikkaanniemen eteläkärki - Piiansaaren pohjoiskärki -linjalla.
2) Arvinsalmi; länsirajana Sikosaaren kaakkoispuolella oleva salmen uloin valaistu viitta, itärajana Sokanniemi - Tuohiniemi -linjalla oleva salmen uloin valaistu viitta. 3) Tikanselän-Pyhäselän välinen Vuosalmi; kieltoalueen länsi- ja itärajoina ovat Tikansaaren ja Vuoniemen välisen salmen uloimmat valaistut viitat.

PYHÄSELÄN JA SAVONSELÄN SEKÄ PAASIVEDEN YLEISVEDEN PYYDYSLUPIEN MYYNNIN HOITAA METSÄHALLITUS

Pyhäselän ja Savonselän sekä Paasiveden yleisveden pyydyslupia myy Metsähallitus. Pyydyslupia voi ostaa Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 (arkisin klo 9-16) ja eräluvat.fi verkkokaupasta. Kalastuslain 49 §:n mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä enintään 240 metriä verkkoa/pyynti- tai venekunta. Yksi pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan vaihtoehtoisesti yhdellä verkolla (pituus enintään 31 metriä, korkeutta ei ole rajoitettu), kolmella katiskalla, enintään 1,5 m korkealla rysällä, atraimella, harppuunalla tai jousella. Pyydysluvan hinta on 4 euroa. Kaupallisten kalastajien luvat yleisvesialueelle myöntää Metsähallitus.

VERKKOKALASTUS ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN POHJOISELLA ALUEELLA:
- Oriveden pohjoisella alueella (katso karttaliite) kesällä ja talvella yli kolme (3) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm ja sitä harvemmilla verkoilla. Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on huomioitava myös Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset (ks. kalastusrajoitus.fi).
- Lohikalapyynnissä kalastusalue suosittaa käytettävän 80 mm tai sitä suurempaa silmäkokoa (suosituksen perustelu: 1.4.2012 kaikki alamittaiset kalat vahingoittuneet tai vahingoittumattomat on palautettava viipymättä takaisin vesistöön).
- Pinta- ja välivesipyynnissä verkon solmuväli vähintään 80 mm koskien yli kolme (3) metriä syvempiä vesialueita
- Siian pyyntiaikaan 15.10.-15.11 pohjaverkoilla ei rajoituksia

SIIMAKALASTUS:
- kohosiimapyynti (ml. pinta- eli lohisiimakalastus) on kielletty ympärivuotisesti.

Verkkojen solmuvälirajoitukset eivät koske muikkuverkkoja

VERKKOKALASTUS ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN ETELÄISELÄ ALUEELLA:
- Oriveden eteläisellä alueella (katso karttaliite) kesällä ja talvella yli kymmenen (10) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 50 mm ja sitä harvemmilla verkoilla. Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on huomioitava myös Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset (ks.kalastusrajoitus.fi).
- Lohikalapyynnissä kalastusalue suosittaa käytettävän 80 mm tai sitä suurempaa silmäkokoa (suosituksen perustelu: 1.4.2012 kaikki alamittaiset kalat vahingoittuneet tai vahingoittumattomat on palautettava viipymättä takaisin vesistöön).
- Pinta- ja välivesipyynnissä verkon solmuväli vähintään 80 mm koskien yli kolme (3) metriä syvempiä alueita.
- Troolin vetäminen 3 metriä lähempänä pintaa on kielletty 15.6.-15.7. välisenä aikana
- Siian pyyntiaikaan 15.10.-15.11 pohjaverkoilla ei rajoituksia

Verkkojen solmuvälirajoitukset eivät koske muikkuverkkoja

SIIMAKALASTUS:
- Kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä kalastus on kielletty. (kalastusasetus 14 §). Haapaniemen ja Asikon (Kitee) välissä kulkevan rajan itäpuolinen vesialue ei kuulu kieltoalueeseen: mm. Kiimaselkä, Murronselkä, Kokonselkä, Mustanselkä ja Muljulanselkä. Katso osoitteesta www.muikkusuomi.fi linkki kalastusasetukseen, jossa on karttaliite.

Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on huomioitava myös Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset kalatusrajoitukset (ks. kalastusrajoitus.fi).

PYYDYSTEN MERKINTÄ
Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot (osoite tai puhelinnumero) sekä kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki). Pyydysmerkit on laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen yksikköarvon mukainen määrä. Muistakaa merkitä pyydyksenne, sillä valvojilla on oikeus luvattomien pyydysten takavarikointiin. Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun koenta-avannolle. Talvipyynnissä yli 10 m pitkä pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä 1,2 m korkealla merkkisalolla (ei valkoinen) varustettuna vähintään 2 cm:n heijastimella.

KALASTUSLUPIEN MYYJÄT Oriveden pohjoisen ja eteläisen alueen viehelupa:
Joensuu: Jokierä Joensuu puh. 044-764 6309, Hasaniemen Jokiasema puh. 013-120750
Liperi: St1 Liperi puh. 013-651 841, Teboil Käsämä 013-646 246
Rääkkylä: Kaupparinne Mononen Rasivaara 044-3006 151
Kitee: Kesport Kitee 010-6666 370, Neste Tolosenmäki 013-313 330,
Neste Väärämäki 013-385 588
Savonranta: Kahvila Sara 044-054318

Netistä: www.kalakortti.com

Pielisjoen viehelupa:

Joensuu: Jokierä Joensuu puh. 044-764 6309, Hasaniemen Jokiasema puh. 013-120750

 

 

 

 

 

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html