KALASTUS

Oriveden kalatalousalueella on kolme yhtenäislupa-aluetta viehekalastukseen:

ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN POHJOISEN ALUEEN VIEHELUPA:
Viehelupa-alue Pyhäselältä Varpasalon Hasaniemestä Karkonsaaren kautta Vehmasniemeen ja Kivisalmen sillalta Reposaaren pohjoiskärkeen.

ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN ETELÄISEN ALUEEN VIEHELUPA:
Viehelupa-alueeseen kuuluu Oriveden vesialueet Puhokselta Paaselälle ja Savonselälle. Lupa-alueen pohjoisraja on Ahmosaaresta Myhkyrän kautta Säimensaaren eteläkärkeen ja Kivisalmen sillalta Reposaaren kärkeen.

PIELISJOEN VIEHELUPA-ALUE:
Viehelupa-alue kattaa alueen Joensuun kaupungin Sirkkalan sillalta ylöspäin aina Enon Niskavedelle saakka rajana Häihänniemi-Putaansaari (lupa-alueen kartta liitteenä) lukuun ottamatta Lehmon osakaskunnan vesialuetta (Utran koskilta Kylmäojalle) ja Enon kirkonkylän vesialuetta Alusvedellä.

 

Oriveden kalatalousalue myy myös pyydyslupaa osalle Pielisjokea:

PIELISJOEN PYYDYSLUPA:
Pielisjoen pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan verkoilla ja katiskoilla Oriveden kalatalousalueen hallinnoimilla vesialueilla Pielisjoella.

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html