Orivesi kalasatusmääräykset 2022 tulostettavassa muodossa.

 

PYHÄSELÄN JA SAVONSELÄN SEKÄ PAASIVEDEN YLEISVEDEN PYYDYSLUPIEN MYYNNIN HOITAA METSÄHALLITUS:

Pyhäselän ja Savonselän sekä Paasiveden yleisveden pyydyslupia myy Metsähallitus. Pyydyslupia voi ostaa Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 (arkisin klo 9-16) ja eräluvat.fi verkkokaupasta. Kalastuslain 49 §:n mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä enintään 240 metriä verkkoa/pyynti- tai venekunta. Yksi pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan vaihtoehtoisesti yhdellä verkolla (pituus enintään 31 metriä, korkeutta ei ole rajoitettu), kolmella katiskalla, enintään 1,5 m korkealla rysällä, atraimella, harppuunalla tai jousella. Pyydysluvan hinta on 4 euroa. Kaupallisten kalastajien luvat yleisvesialueelle myöntää Metsähallitus.

VERKKOKALASTUS ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN POHJOISELLA ALUEELLA:
– Oriveden pohjoisella alueella kesällä ja talvella yli kolme (3) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm ja sitä harvemmilla verkoilla. Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on huomioitava myös Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset (ks. kalastusrajoitus.fi).
– Lohikalapyynnissä kalastusalue suosittaa käytettävän 80 mm tai sitä suurempaa silmäkokoa (suosituksen perustelu: 1.4.2012 kaikki alamittaiset kalat vahingoittuneet tai vahingoittumattomat on palautettava viipymättä takaisin vesistöön).
– Pinta- ja välivesipyynnissä verkon solmuväli vähintään 80 mm koskien yli kolme (3) metriä syvempiä vesialueita
– Siian pyyntiaikaan 15.10.-15.11 pohjaverkoilla ei rajoituksia

SIIMAKALASTUS:
– kohosiimapyynti (ml. pinta- eli lohisiimakalastus) on kielletty ympärivuotisesti.

Verkkojen solmuvälirajoitukset eivät koske muikkuverkkoja

VERKKOKALASTUS ORIVEDEN KALATALOUSALUEEN ETELÄISELÄ ALUEELLA:
– Oriveden eteläisellä alueella kesällä ja talvella yli kymmenen (10) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 50 mm ja sitä harvemmilla verkoilla. Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on huomioitava myös Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset (ks.kalastusrajoitus.fi).
– Lohikalapyynnissä kalastusalue suosittaa käytettävän 80 mm tai sitä suurempaa silmäkokoa (suosituksen perustelu: 1.4.2012 kaikki alamittaiset kalat vahingoittuneet tai vahingoittumattomat on palautettava viipymättä takaisin vesistöön).
– Pinta- ja välivesipyynnissä verkon solmuväli vähintään 80 mm koskien yli kolme (3) metriä syvempiä alueita.
– Troolin vetäminen 3 metriä lähempänä pintaa on kielletty 15.6.-15.7. välisenä aikana
– Siian pyyntiaikaan 15.10.-15.11 pohjaverkoilla ei rajoituksia

Verkkojen solmuvälirajoitukset eivät koske muikkuverkkoja

SIIMAKALASTUS:
– Kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä kalastus on kielletty. (kalastusasetus 14 §). Haapaniemen ja Asikon (Kitee) välissä kulkevan rajan itäpuolinen vesialue ei kuulu kieltoalueeseen: mm. Kiimaselkä, Murronselkä, Kokonselkä, Mustanselkä ja Muljulanselkä. Katso osoitteesta www.muikkusuomi.fi linkki kalastusasetukseen, jossa on karttaliite.

Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on huomioitava myös Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset kalatusrajoitukset (ks. kalastusrajoitus.fi).

PYYDYSTEN MERKINTÄ
Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot (osoite tai puhelinnumero) sekä kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain mukaisilla merkeillä (1,2 metriä korkea lippumerkki). Pyydysmerkit on laitettava jadan syvimpänä olevaan päähän nippuun joko kohoon tai kohonaruun. Nipussa tulee olla merkkejä jadassa olevien pyydysten yhteisen yksikköarvon mukainen määrä. Muistakaa merkitä pyydyksenne, sillä valvojilla on oikeus luvattomien pyydysten takavarikointiin. Talvipyynnissä merkit on laitettava nippuun koenta-avannolle. Talvipyynnissä yli 10 m pitkä pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä 1,2 m korkealla merkkisalolla (ei valkoinen) varustettuna vähintään 2 cm:n heijastimella.

ALAMITAT, RAUHOITUKSET JA SAALISKIINTIÖT:
– Kuha 42 cm
– Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden. Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm ja rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm. Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana. Joessa ja purossa järvilohi on rauhoitettu 1.8.-30.11. välisenä aikana ja järvitaimen 1.9.-30.11 välisenä aikana.
– Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastaja ja vuorokautta kohti.
– Harjus 35 cm. Rauhoitettu huhti- ja toukokuussa.
– Nieriä 60 cm. Nieriä on rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa.

Kaikenlainen kalastus (myös onkiminen, pilkkiminen ja uistelu) on kielletty Pyhäselän Niittylahden opiston rannalla ja Telmonselän Syvälahdessa (opastetaulut karttoineen kohteissa) 15.4.-20.5. välisen ajan (Huom! kartassa väärä aika) sekä Pielisjoen suulla Pyhäselän laajennetulla kalaväylällä 1.8.-31.10. välisenä aikana.

Kaikenlainen kalastus on kielletty (myös kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus) seuraavissa lohikalojen nousuväylän salmissa ja kapeikoissa Oriveden Savonselältä Pyhäselälle vuosittain 1.8.-15.9. välisenä aikana 250 metrin leveydeltä syväväylän (4,2 m) molemmin puolin Liperin ja Rääkkylän kuntien alueella:
1) Savonselän-Ukonselän välinen Vuosalmi; länsirajana salmen uloin valaistu viitta Louhiniemen eteläkärki – Kumpelinniemen pohjoiskärki -linjalla, itäraja kulkee Suikkaanniemen eteläkärki – Piiansaaren pohjoiskärki -linjalla.
2) Arvinsalmi; länsirajana Sikosaaren kaakkoispuolella oleva salmen uloin valaistu viitta, itärajana Sokanniemi – Tuohiniemi -linjalla oleva salmen uloin valaistu viitta. 3) Tikanselän-Pyhäselän välinen Vuosalmi; kieltoalueen länsi- ja itärajoina ovat Tikansaaren ja Vuoniemen välisen salmen uloimmat valaistut viitat.